May 9, 2021

Stamp Links

Just another WordPress site

Day: February 18, 2021

การตลาดออนไลน์ช่องทางทรงพลังในการเพิ่มยอดขายที่ได้รับความสนใจมากปัจจุบัน ด้วยสังคมที่เปลี่ยนเข้าสู่การทำงานออนไลน์มากยิ่งขึ้น และการใช้งานโซเชียลมีเดียที่มากขึ้นในทุก ๆ วัน บริษัทต่างหันมาทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น ซึ่งนำมาสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นคือเราควรทำเองในบริษัทหรือจ้างบริษัทการตลาดออนไลน์ดี โดยในบล็อคนี้เราจะพูดถึงในฝั่งของการจ้างบริษัทการตลาดออนไลน์ ว่ามีส่วนดีอย่างไรบ้างโดยมีหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้ 1. ทีมงานคุณภาพ 2.ราคาถูก 3. ได้รับมุมมองใหม่จากคนภายนอก 4. มีการวัดผลอย่างชัดเจน 5. ที่เดียวจบได้งานครบ...