June 12, 2021

Stamp Links

Just another WordPress site

พื้นฐานสำคัญของการตลาดออนไลน์ที่ธุรกิจต้องมี

ใครที่ยังคงอยู่ในโลกออฟไลน์ต้องผันตัวเองมาสู่ออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ และใครที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่โลกออนไลน์ ต้องมีพื้นฐานการทำตลาดออนไลน์กันก่อน!

หากคุณอยากทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคนี้ คุณต้องทำการตลาดออนไลน์ เพราะผู้คนยุคใหม่ไม่ได้มีชีวิตอยู่บนออฟไลน์อย่างเดียว พวกเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนโลกออนไลน์ ตั้งแต่ตื่นนอน เดินทางไปทำงาน ช้อปปิ้ง ใครที่ยังคงอยู่ในโลกออฟไลน์ต้องผันตัวเองมาสู่ออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ และใครที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่โลกออนไลน์ ต้องมีพื้นฐานการทำตลาดออนไลน์กันก่อน!

  • รู้จักเครื่องมือบนโลกออนไลน์

สิ่งสำคัญในการเริ่มทำตลาดออนไลน์ คุณต้องรู้จักเครื่องไม้เครื่องมือบนโลกออนไลน์ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขาย แพลตฟอร์มต่างๆ ไปจนถึงเครื่องมือทำการตลาด เช่น HubSpot โดยเครื่องมือเหล่านี้มีความสำคัญมาก คุณอาจจะเริ่มต้นจากเครื่องมือการขายง่ายๆ เช่น Facebook, Instagram 

  • รู้จักพฤติกรรมของลูกค้าบนโลกออนไลน์ 

ใครที่อยากเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ คุณต้องรู้พฤติกรรมของลูกค้า ต้องรู้ว่าพวกเขาชอบอะไร สนใจอะไร อยากได้อะไร เวลาไหนที่พวกเขาเล่นโทรศัพท์ ต้องสื่อสารแบบไหนถึงจะทำให้พวกเขาตัดสินใจซื้อสินค้ากับคุณได้ คุณสามารถศึกษาได้จากงานวิจัยต่างๆ หรือดูจาก Google Trend ว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่เสิร์ชหาอะไรเป็นพิเศษและตรงกับกลุ่มสินค้าที่คุณกำลังขายไหม ถ้าคุณรู้จักพฤติกรรมของพวกเขาก็จะเข้าใจพวกเขามากขึ้น 

  • รู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากที่คุณทำการตลาดออนไลน์ไปสักพัก คุณต้องมีการติดตามผลว่าสิ่งที่คุณทำนั้นดีไหม มีประสิทธิภาพไหม มีอะไรที่ต้องแก้ไขไหม ซึ่งมีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถรู้ผลลัพธ์ ตัวเลขเพื่อให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น google analytics หรือ insight ในโซเชียลมีเดียต่างๆ ยิ่งคุณวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีเท่าไหร่จะยิ่งทำให้คุณพัฒนาการทำตลาดออนไลน์ได้ดีขึ้นเท่านั้น